EN: Privacy Policy
The app doesn’t collect any personal data. The app doesn’t send any data from the device without your explicit action. 

CZ: Zásady ochrany osobních údajů
Aplikace neshromažďuje žádné osobní údaje. Aplikace neodesílá žádné údaje ze zařízení bez vaší explicitní akce.

DE: Datenschutz-Bestimmungen
Die App sammelt keine persönlichen Daten. Die App sendet keine Daten vom Gerät ohne Ihre explizite Aktion.

ES: Política de privacidad
La aplicación no recoge ningún dato personal. La aplicación no envía ningún dato desde el dispositivo sin su acción explícita.

JA: 個人情報保護方針
アプリは個人情報を収集しません。 あなたの明示的な行動なしには、デバイスからのデータは送信されません。

ZH: 隐私政策
该应用程序不会收集任何个人数据。 如果没有您的明确行动,该应用程序不会从设备发送任何数据。

KO: 개인 정보 정책
앱은 개인 정보를 수집하지 않습니다. 앱이 명시적인 조치없이 기기에서 데이터를 전송하지 않습니다. 

SK: Zásady ochrany osobných údajov
Aplikácia nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Aplikácia neposiela žiadne údaje zo zariadenia bez vašej explicitné akcie.